Yumurta, Embriyo ve Sperm Dondurma

YUMURTA,EMBRİYO VE SPERM DONDURMA

YUMURTA,EMBRİYO VE SPERM DONDURMA

1-YUMURTA DONDURMA

Yumurta dondurma bazı durumlarda faydalı olabilir

Yumurta dondurma işlemi,kadının herhangi bir nedenden dolayı (over rezervinin azalması,geç evlilik planı, herhangi bir kanser nedeniyle kemo-terapi planlanması gibi),yumurtalarını kaybetme yada azalma yada yumurtaların yaşlanma riski nedeniyle,yumurtalarını dondurtarak, gelecekte bebek sahibi olmayı korumaya faydalı olabilir.

Ailesel erken menepoz hikayesi olanlar da yumuta dondurma işlemini düşünmeliler.Çünkü erken overyan rezerv azalmasının bazı formları genetik geçişlidir.O nedenle yumurta rezervi tamamen bitmeden ilerideki gebelik şansı korunabilir.

 

Kadının eğitim veya kariyer gibi durumlardan dolayı gebeliği geciktirme istemine bağlı yumurta dondurma:

Bazen kadınlar eğitim,kariyer ve benzeri nedenlerden dolayı gebeliği geciktirme ihtiyacı duyabilirler.Fertilite (doğurganlık) yaşla beraber azaldığından dolayı,erekn üreme çağında yumurta dondurma  gelecekteki  bir gebelik için şansınızı daha yüksek oranda tutabilir.Uterus (bebeği taşıyan ana rahmi) yumurta gibi değildir çünkü;yumurtalar yaşla beraber kalitesi düşerken aynı zamanda genetik bazı problemleri de beraberinde arttırır.Halbuki uterus ilerleyen yaşa rağmen bebeği taşıma özelliklerini kaybetmez.O nedenle otuzlu yaşlarda dondurulan yumurta,aykı kişinin ellili yaşlardaki uterusuna yüklenerek gebeliği taşıyabilir.Yumurtalar -190 derecede dondurularak saklandığından zamanla kalitesi bozulmaz.

Kanser tanısı konan kadınlarda yumurta dondurma:

Kanser nedeniyle,kemo-terapi,cerrahi veya radyasyon tedavisi planlanan durumlar öncesi planlanır.Bu gibi tedavilerin çoğu,kemoterapik ajanların grubuna ve seansına göre yumurtaları ciddi tahrip ederek infertiliteye yol neden olurlar.Ancak kemoterapi ve ardyosyon tedavisine rağmen bazı vakalarda az miktarda da olsa over rezervi kalabilir.Ancak bu her zaman garanti değildir ve bazen geri dönüşsüz menepoz durumları ile karşı karşıya kalınır.O nedenle kanserin tipi,kemoterapinin sayısı ve kullanılan kemoterapik ilaçların grubuna göre fertilite koruyucu opsiyonlar iyi gözden geçirilerek karar verilir.

 

2-EMBRİYO DONDURMA

A-TRANSFER SONRASI KALAN EMBRİYOLARIN DONDURULMASI

B-OHSS (OVERYAN HİPER STİMÜLASYON SENDROMU) NEDENLİ ZORUNLU EMBRİYO             DONDURMA

C-PROGESTERON ARTIŞI NEDENİYLE EMBRİYO DONDURMA

D-ENDOMETRİYAL FAKTÖR NEDENLİ EMBRİYO DONDURMA

E-POOLİNG HAVUZLAMA SİSTEMİ) AMAÇLI EMBRİYO DONDURMA

F-KEMOTERAPİ ALACAK KADINLARDA EMBRİYO DONDURMA

G-PGT PREİMPLANTASYON GENETİK TANI) NEDENLİ EMBRİYO DONDURMA   

Yumurtadan blastosist aşamasına kadar olan yolculuk:

oosit:yumurta  ICSI:Mikro injeksiyon işlemi  1:döllenmiş yumurta (PN) 2:İkinci gün embriyosu 3:Üçüncü gün embriyosu 4:Dördüncü gün embriyosu 5:Beşinci gün embriyosu 6:embriyo kabuğundan dışarı çıkmış 

 

A-TRANSFER SONRASI KALAN EMBRİYOLARIN DONDURULMASI:

Dondurulmuş-çözülmüş  embriyo transferinden ilk bebek 1984 yılında Australya'da doğmuştur.Embriyo dondurma işlemi değişik nedenlerden dolayı uygulanmaktadır.Biz kendi merkezimizde en sık olarak,tüp bebek tedavisinde elde edilen embriyolar transfer edildikten sonra,geride kaliteli embriyo kaldığı durumlrda uygulamaktayız.O nedenle dondurduğumuz embriyolar her zaman 5.gün (blastasist) embriyosudur.Çünkü elimizde yeterli miktarda embriyo var ise ve embriyoları 3. gün ve 4.gün kontrol ettiğmizde 5.gün embriyosuna gidebileceğini öngörüyorsak 5.gün gün blastosist dönemine ulaşarak en iyi embriyoyu seçme stratejisini uygulamaktayız.Beşinci gün embriyosuna gidebilmek her vaka için geçerli olmadığı gibi her zarzaman mümkün de değildir malesef.Maleesef diyorum çünkü;5.gün gün embriyosu,2.,3. veya kısmende 4.gün embriyosuna göre daha ileri bir stage embriyodur.Tabi ki,5.gün embriyosu elde edelim derken kalitesiz bir 5.gün embriyodan bahsetmiyoruz.Kalitesiz 5.gün embriyosu transfer etmekten ise kaliteli 3.gün embriyosu transfer etmek yeğlenmelidir.Bu yüzden,klinisyen ve embriyolog koordinasyonu ile,3.gün kontrol edilen embriyoların 4. veya 5.güne gidip gidememesi karar verilerek bu riskten kaçınılmış olunur.Aslında,daha tüp bebek tedavisinin başında,kadının yumurta rezervi belirlenerek kaç yumurta gelişebileceği ve kaç yumurta alınabileceği ortalama olarak tahmin edilir.Yani,ilk muayene sırasında,embriyo dönemi ait ortalama bir tahminde bulunulabilir.Ancak bazen ekstrem vakalar vardırki bunlara örnek olarak;oosit kalitesinin çok düşük olması (gerek kadın yaşı ve gerek ise hormonal veya genetiksel) yada sperm kalitesinin düşük olması nedeniyle yumurta sayısı yeterli sayıda da olsa blastosist stage embriyo gününe kadar gidilemeyebilir.

B-OHSS (OVERYAN HİPER STİMÜLASYON SENDROMU) NEDENLİ ZORUNLU EMBRİYO DONDURMA:

Polikistik over vakalarında karşılaşılan bir durumdur.Yumurta geliştirme sırasında overler, kullanılan gonodotropin hormonlarına karşı bazen aşırı yanıt verebilirler ve bu durum klinisyen tarafından belirlenir ve embriyoloji labaratuvarı uyarılarak bilgi verilir.Aşırı yumurta geliştiği durumlarda oluşturulacak olan gebelik OHSS riskini arttıracağından embriyolar total olarak dondurulur ve kadının hormonal ve over durumu normale döndükten sonra,sadece endometriyal hazırlık yapılarak dondurulan embriyolar çözülerek uyugn sayıda embriyo transferi emniyetli bir şekilde uygulanmış olur.OHSS durumlarında zaten yeterli sayıda yumurta ve dolayısıyla embriyo oluşacağından,genellikle 5.gün embriyo stage gidilerek embriyo dondurma işlemi gerçekleştirilir.OHSS durumlarında dondurulan embriyolar TC Sağlık Bakanlığı kurallarına göre 5 yıl saklanabilmektedir.Genellikle OHSS sonrası dondurulan embriyolar bir ay sonra uygulanabilir.

C-PROGESTERON ARTIŞI NEDENİYLE EMBRİYO DONDURMA:

Progesteron hormonu normalde vücutta olan bir hormon olup,yumurtlamadan sonra artış yapar.Tüp bebek tedavisi sırasında bizler çok sayıda yumurta geliştirdiğimiz için,bazen progesteron hormonu bizim istemediğimiz zamanda artmaya başlayabilir.Bu durum bazen transfer edilecek embriyonun tutunmasını negatif yönde etkileyebilir.O nedenle biz merkezimizde tüm hastalarımızda (bazen istisnalar var) hCG günü E2 hormonu yanında ayrıca progesteron hormonu bakıtmaktayız.Eğer progesteron hormonu yüksek çıkar ise,yükselmenin skorlarına göre embriyo transferi tamamen iptal edilerek dondurulmakta veya hafif progesteron artışlarnda bir embriyo transferi yapmaktayız.Daha sonra dondurulmuş çözünmüş embriyo transferi için endometriyum hazırlığında bu erken progesteron artışı olmamaktadır.

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.

© 2010 - 2017, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi Empati Design tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
empatidesign