Genel Bilgiler

Erkeğin Değerlendirilmesi

Erkeğin Değerlendirilmesi

Erkeğin Değerlendirilmesi

Reprodüktif çağda çiftlerin yaklaşık %20 kadarı infertilite sorunu ile karşılaşmakta olup; bunların %45-50’de erkeğe bağlı faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. İnfertilite nedenlerinin neredeyse yarısını erkek faktörü oluşturmaktadır. O nedenle erkeğin hikayesinin iyi  alınması; detaylı bir inceleme ile olabilir. Erkeğin adelölasan (geç çocukluk dönemleri) dönemden bulunduğu ana kadar iyi değerlendirilmesi gerekir. Bunun için genital bölge muayenesi, 2-5 günlük cinsel perhiz sonrası yapılan semen analizi ve bunun sonuçlarına göre gerekli durumlarda hormonal veya genetik değerlendirme incelemesi yapılır.

Reprodüktif çağda çiftlerin yaklaşık %20 kadarı infertilite sorunu ile karşılaşmakta olup; bunların %45-50’de erkeğe bağlı faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda erkek infertilitesi ile ilgili gerek medikal tedavi,gerek cerrahi yöntemler ve gerek ise sperm seçimi ve tek sperm dondurma (single sperm freezing)  işlemleri gibi aşamalarda gelişmeler oldu.

Gelişen cerrahi tekniği ile; daha önceki yıllarda TESE ile sperm elde etme yönteminin yerini mikro-TESE yöntemi almış olup sperm bulma oranları artmıştır. Mikro-TESE de sperm bulma yöntemi cerrahi sırasında kullanılan özel mikroskoplar ile sperm kanalcıklarının bulunduğu bölgelerden örnek alınarak hem sperm bulma yüzdesi arttırılmış olmakta hemde testise daha minimal travma etkisi yapılmış olur.
 
ERKEK İNFERTİLİTESİ
Testis ve fonksiyonları:Testisler iki farklı yapıdan oluşur;


 
Sperm gelişimi ve bahsedilen yolları geçerek ejekulat olarak dışarı atılımına kadar geçen süre yaklaşık 80 gün civarındadır. Semen sıvısı; prostat, seminal vezikül distal vas deferens salgılarından oluşur.

Normal testiküler fonksiyonların gerçekleşebilmesi için FSH (Folikül Stimüle Hormon, LH (Lüteinize Hormon) gibi ön hipofiz hormonlarına ihtiyaç vardır. LH testisteki Leydig hücrelerini uyararak testosteron yapımı ve salgılanmasını sağlar (günde yaklaşık 5-10mg). FSH ise Leydig hücrelerinde LH resreptölerinin (sensör=algılayıcı hücre) oluşumunu indükleyerek LH hormonun fonksiyonlarını indirek yoldan desteklerler.


Testosteron, genel dolaşıma ve spermatogenezisin oluştuğu seminifer kanalcıklara salgılanır. Seminifer kanallardaki germinal epitelde spermatogenez, epidimiste ise sperm maturasyonu (sperm olgunlaşması) için yüksek konsantrasyonlarda TESTOSTERON ihtiyacı vardır.Testisteki TESTOSTERON kandakinden 50-100 kat daha fazladır [Clin Endocrinal Metab 37:882,1973/J Androl 23:149,2002] Spermatogenezisin desteklenmesindeki TESTOSTERON etkisini,androjen reseptörü taşıyan ve seminifer kanalları döşeyen Sertoli hücreleri tarafından pekiştirilir. FSH Sertoli hücrelerine bağlanarak Androjen Bağlayıcı Protein (ABP) salgılanmasını arttırarak lokal etki gösterecek yüksek TESTOSTERON miktarlarının sağlanmasına yardımcı olarak etkisini pekiştirir.Dolayısıyla sperm problemi olan infertil çiftlerde, özellikle kritik hasta gruplarında- bu hormonların kontrolleri yapılarak gerekir ise çifti tüp bebeğe almadan önce belli bir süre premedikasyon (ön hazırlık tedavi) uygulanarak tüp bebek tedavisine almak daha iyi olacaktır.
 


Yükselen serum testosteron seviyeleri, hipotalamik düzeyde GnRH’ın (hipotalamik gonodotropin salgılatıcı hormon) ritmik salınımını etkileyerek, hipofizer düzeyde ise GnRH uyarısına karşı hipofizer gonodotropin duyarlılığını azaltarak testosteronun LH salınımı üzerindeki feed-back inhibisyonunu sağlar. Testosteronun beyinde LH salınımı üzerine olan negatif feed-back etkisi, direk kendisi yada indirek olarak E2’ye çevrimi ile olur.

Testosteron LH salınımı üzerine olan etkiden farklı olarak; fizyolojik testosteron seviyeleri FSH salınımını baskılamaz. Hipofizer FSH salınımının kontrolü inhibin  tarafından sağlanır.İnhibin B Sertoli hücrelerinden FSH stimülasyonuna cevap olarak sentezlenir ve salgılanır,özel olarak hipofizer FSH sekresyonunu inhibe eder. Orşiektomi (testisin ameliyat ile çıkartılması) sonrasında FSH seviyelerinin devamlı olarak yükselmesi İnhibinin keşfedilmesine neden olmuştur.

Sadece FSH veya LH ile uyarılmış testosteron salınımının tek başına spermatogenezi başlatabilmesi veya devam ettirebilmesine rağmen her iki hormonda normal sperm üretimi için gereklidir.

Spor amaçlı kullanılan ekzojen testesteron serum FSH düzeylerini ölçülemiyecek düzeylere kadar düşürür ve AZOSPERMİ (ejekulatta sperm hücresi olmaması)’ye neden olur. O nedenle infertil çiftte neden sperm kaynaklı ise kullanmış veya kullanmakta olduğu ilaçlar sorgulanmalıdır. Sadece FSH ve hCG tedavisinin her ikisi testis hacmini, Sertoli hücrelerinin sayısını ve spermatogonia miktarını arttırır. İdiopatik (nedeni bilinmeyen) hipogonodotropik hipogonodizmli erkeklerde de (GnRH stimülasyonun olmadığı) dıştan takviye edilen ritmik GnRH veya FSH, LH, hCG’nin verilmesi spermatogenezi başlatır ve fertilitenin oluşumunu sağlar.
 
ERKEK İNFERTİLİTESİNİN NEDENLERİ:

Neden oldukça çok olmasına rağmen hepsi üç ana başıl altında toplanır.

1-Sperm üretim bozukluğu
a-Hipofizden salınan ve testisleri uyaran hormonlar olmasına rağmen testisin sperm yapamadığı durumlardır.(Mikro-TESE ameliyatı gerektirir)
b-Hipofiz hormonun testisleri uyaran hormondaki eksiklik durumunda ise bu hormonlar dışarıdan yerine konularak sperm yapımı başlatılır.

2-Sperm fonksiyon bozuklukları;nedenleri arasında varikosel,enfeksiyon,darbe vs. gibi,sayı,hareket ve morfolojik bozukluklar-bunlar derecesine göre tedavi,IUI (aşılama) yada tüp bebek tedavisi gibi alternatif tedavi seçenekleri ile geçilebilmektedir.

3-Sperm geçiş kanallarındaki problemler,kanal sistemlerindeki tıkanıklıklar veya doğuştan her iki tarafın kanallarının olmaması durumudur.Kanal tıkanıklık durumlarında TESA (iğne aspirasyon yöntemi) ile sperm alınır.

GONODOTOKSİNLER (ÜREME HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜCÜ) ÖZELLİKLE KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR:
Bilerek yada bilmeyerek kemoterapik (kanser tedavi ilaçları) ajanlara maruz kalınabilir. Bilerek gonodotoksik ilaçlara maruz kalınacak durumlarda, kullanılacak kanser ilaçlarının grubu, kobinasyonu ve kaç kür alacağına göre sperm yapımı bir daha geri dönemek üzere etkilenecektir. O nedenle bu hastalara bu ilaçların üreme hücreleri üzerine yapabileceği yan etkiler göz önünde bulundurularak sperm dondurma mutlaka yapılmalıdır.

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.

© 2010 - 2017, Tüm hakları saklıdır. Gizlilik Sözleşmesi. Bu web sitesi Empati Design tarafından yapılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
empatidesign